ESPA 3

Dossier:

DOSSIER ESPA 3 NOU

Els continguts de l’assignatura de matemàtiques a ESPA 3 són els següents:

 1. NUMERACIÓ I CÀLCUL
  1. Els nombres naturals, enters, racionals i irracionals. Operacions. Problemes d’aplicació.
  2. La notació científica.
 2. ÀLGEBRA
  1. Expressions algebraiques. Simbologia.
  2. Monomis. Operacions: suma, resta, multiplicació i divisió.
  3. Polinomis. Operacions: suma, resta i multiplicació.
  4. Igualtats, identitats i equacions. Incògnites i solucions.
  5. Equacions de primer grau. Resolució. Plantejament en problemes. Representació gràfica.
  6. Sistemes d’equacions lineals. Resolució. Representació gràfica. Plantejament en problemes d’aplicació.
 3. TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
  1. Anàlisi i interpretació de gràfiques. Reconeixement (de forma gràfica) de domini, recorregut, creixement, decreixement, màxims i mínims relatius i absoluts, punts de tall.
  2. La recta. Pendent. Extracció de l’expressió algebraica d’una funció lineal. Interpolació i extrapolació lineal en les prediccions.
 4. ESTADÍSTICA
  1. Diferència entre relació funcional i relació estadística.
  2. Agrupacions de dades: classes i intervals. Organització de dades en taules. Freqüències absolutes, relatives, en percentatge i acumulades.
  3. Mesures de centralització: mitjana, mediana i mode.
  4. Mesures de dispersió: desviació mitjana, desviació típica i variància.
  5. Els gràfics estadístics: diagrames de barres, de línies, de sectors, histogrames, polígons de freqüència, climogrames, piràmides de població, pictogrames.
Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s